+48 781 44 44 30

Dane kontaktowe

S-Marine Sp. z o. o.

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 206 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest S-MARINE Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku Małym 6G.
2. Inspektorem Danych Osobowych w podmiocie, o którym mowa w pkt.1 jest : Brak
3. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem , podpisanie umowy, rozliczenia finansowe, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, realizacja umowy.)
4. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne firmy w ramach współpracy, firmy dostarczające programy zarządzania oraz narzędzia informatyczne .
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni – należy pod tym rozumieć działania bezpośrednie lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji wysyłanej listem, oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń) .
6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)
7. W przypadku, jeśli umowa nie zostanie z klientem zawarta dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
11. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
12. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
13. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunki klienta.
14. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Napisz do nas


*Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizowania względem mojej osoby marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez S-Marine Sp. z o. o. zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.